Page 1 of 1

meta_tags dutch translation

Posted: Wed Apr 30, 2014 1:19 pm
by bastingse

Code: Select all

<?php
/* utf8-marker = äöüß */
	$plugin_tx['meta_tags']['tab']="Meta";
	$plugin_tx['meta_tags']['form_title']="Meta-Tags";
	$plugin_tx['meta_tags']['title']="Titel:";
	$plugin_tx['meta_tags']['description']="Beschrijving:";
	$plugin_tx['meta_tags']['keywords']="Keywords:";
	$plugin_tx['meta_tags']['robots']="Robots:";
	$plugin_tx['meta_tags']['hint_title']="<p>Een goede titel verbeterd de zoekmachine ranking.</p>";
	$plugin_tx['meta_tags']['hint_description']="<p>Geef een korte beschrijving van deze pagina.</p><p>In de meeste gevallen wordt dit getoond op de de resultaat pagina's van zoekmachines.</p>";
	$plugin_tx['meta_tags']['hint_keywords']="<p>Een lijst van de belangrijkste woorden op deze pagina, gescheiden door een komma.</p>";
	$plugin_tx['meta_tags']['hint_robots']="<p>\"index, follow\" ª Zoekmachines mogen deze pagina indexeren.</p><p>\"noindex, nofollow\" ª Zoekmachines mogen deze pagina <b>NIET</b> indexeren.</p>";
	$plugin_tx['meta_tags']['submit']="opslaan";
$plugin_tx['meta_tags']['utf-8_marker']="äöü";

?>